Schweizer Schauwellensittiche - Daniel Lütolf
 
 

Daniel Lütolf
Zelglistrasse 7
CH-5436 Würenlos
+41(0)56 424 24 27
+41(0)79 705 49 08 info@daniel-luetolf.ch

webkantine webdesign


Babies 2013 Teil 1


 
0.1 Zimt Opalin Graugrün 252-125-13
 
 
0.1 Opalin Gelbgesicht Spangle Grau 284-125-13
 
 
0.1 Zimt Graugrün 272-125-13
 
 
0.1 Zimt Schecke Hellblau 89-125-13
 
 
1.0 Graugrün 274-125-13
 
 
0.1 Zimt Grau 141-125-13
 
 
0.1 Hellgrün 142-125-13
 
 

0.1 Zimt Opalin Grau 81-125-13

 

 
0.1 Lutino 137-125-13
 
 

1.0 Gelbgesicht Spangle Kobalt 155-125-13

 
 

1.0 Zimt Grau 110-125-13

 
 
0.1 Zimt Opalin Graugrün 77-125-13
 
 
1.0 Dunkelblau/Hellflügel 57-125-13
 
 

0.1 Zimt Opalin Hellblau 25-125-13

 

 
1.0 Lutino 102-125-13
 
 
0.1 Weiss 135-125-13
 
 
0.1 Gelbgesicht Zimt Opalin Schecke Grau 132-125-13
 
 

1.0 Grau Halbseiter 23-125-13

 

 

0.1 Zimt Grau 113-125-13

 

 
1.0 Graugrün 121-125-13
 
 
0.1 Hellflügel Hellblau 15-125-13
 
 
1.0 Gelbgesicht Grau 80-125-13
 
 
0.1 Opalin Grau 61-125-13
 
 
1.0 Graugrün 14-125-13
 
 
0.1 Zimt Grau 129-125-13
 
 
0.1 Hellgrün 46-125-13

 

 

0.1 Zimt Hellblau 41-125-13

 
 

0.1 Zimt Grau 139-125-13

 
 
1.0 Graugrün 35-125-13
 
 
1.0 Zimt Gelbgesicht Kobalt 12-125-13
 
 
0.1 Graugrün 111-125-13
 
 
0.1 Zimt Spangle Grau 96-125-13
 
 

0.1 Zimt Opalin Grau 124-125-13

 
 
1.0 Grauflügel Graugrün/Lutino 105-125-13
 
 
0.1 Zimt Opalin Hellblau 26-125-13
 
 
0.1 Lutino 54-125-13
 
 
0.1 Grau 39-125-13
 
 

 

 
© Daniel Lütolf, Zelglistrasse 7, CH-5436 Würenlos, Tel ++41 (0)56 424 24 27, Mob Tel ++41 (0)79 705 49 08, info@daniel-luetolf.ch

 

english